in

Как да разпознаем и какво да правим при отравяне?

Някои състояния, като например епилептичен припадък, алкохолна интоксикация, инсулт или инсулинова реакция напомнят симптоми на отравяне. Затова, преди да оказвате първа помощ при отравяне, следва да се консултирате със специалист.

Характерни признаци за отравяне:

 • Изгаряния и почервеняване в областта на устата. Това може да е резултат от приема на някаква отрова.

 • Химическа миризма от устата – на бензин или разтворител.

 • Миризма и следи от химически вещества по тялото, дрехите и вещите на пострадалия.

 • Наличие на празни опаковки от лекарства или разсипани таблетки около пострадалия.

 • Повръщане, затруднено дишане, сънливост, обърканост и други необичайни симптоми.

Бърза помощ трябва да се извика, при наличие на следните симптоми:

 • Безсъзнание или вялост.

 • Липса или затруднено дишане.

 • Неконтролируемо възбудено състояние.

 • Конвулсии.

Дори и състоянието на пострадалия да се окаже стабилно, при подозрение за отравяне трябва да се консултирате с лекар.

До пристигането на бърза помощ:

 • Ако пострадалият е вдишал отровни пари, трябва спешно да се изведе на свеж въздух.

 • Ако е глътнал отровно вещество, трябва остатъците от него да се извадят от устата му.

 • При подозрения за отравяне с битова химия, следва да се прочете инструкцията на опаковката. По принцип там се изписва какво да се прави в такъв случай. При липса на указания, консултирайте се със специалист.

 • При попадане на отрова върху дрехите, кожата или очите на пострадалия, дрехите се свалят, а поразените участъци от тялото се промиват с течаща хладка или студена вода – най-добре да се вземе душ в продължение на 20 минути или до пристигането на лекаря.

 • Покажете на лекарите съда или опаковката, в която се е съхранявало отровното вещество.

 • В никакъв случай на пострадалият не се дават средства за повръщане.

Какво мислите?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Какво прави една връзка успешна? 6 признака на щастливите двойки

Този път е сериозно: всичко за новата любов на Лео Ди Каприо