in

Как да изберем име на детето и как името влияе на характера (втора част)

 

Освен буквите, според Дънов, водещо значение за името има и неговото нумерологично значение. Сборът на всички букви в името определя същността на дадена личност. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът на съгласните букви изразява скритата, непроявената природа на човека.

bukvi-ime-harakter
Нумерология на буквите

За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името. Полученото число се редуцира до едноцифрено. Само ако сборът на името са числата 11 или 22, те не се сумират

Пример: Ако името е Анна, изчислението ще бъде:

1+5+5+1=12=3

Значение на получения резултат:

1 – Ръководител,водач,независимост, понякога деспотизъм или непокорство.

2 – Признак за адаптация към всичко, допъл изпълнител, родолюбив, миролюбив, тактичен и дипломатичен. Тук се срещат музиканти и танцьори.

3 – Артистична натура, човек на изкуството и обикновено- оратор. Нравствена и етична натура. Склонност към забавления.

4 – Дарба в техническите професии. Организатор, лекар, хирург, материални занимания и практически дейности.

5 – Приятелски настроен, общува с всички. Променлива личност. Подвижни дейности. Любов към свободата.

6 – Артистизъм, милосърдие, успех във всяко занимание, което е свързано с възпитаване.

7 – Застъпник на реда и законите, личност с духовни интереси и занимания с хуманни възгледи и професии, усъвършенстване и философия.

8 – Има финансови дадености, притежава материални ценности и търговски интереси, върши материални и приложни дейности.

9 – Това са артисти, проповедници, общественици, педагози, хора с хуманитарни професии, личности на вдъхновението и доброжелателството.

11 – Проповедници, общественици, миротворци, идеалисти, новатори, хора на практическите дейности.

22 – Хора на едромащабните дейности, общественици, хуманисти, новатори и водачи.

Сборът на числата от буквите на първото име е много важно число. Ако то съвпадне с рождения ден, резултатът се усилва, въздействието става удвоено.

 

Какво мислите?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Калин Врачански е в затруднено положение! Продава апартамента си!

Сватбата на Наталия Кобилкина е пред разпад!