in

Как да изберем име на детето и как името влияе на характера (първа част)

Какво е значението на името и кое име ще подхожда на нашия малък наследник? Има много теории, според които името на детето може да повлияе на неговия характер. Според Петър Дънов, определящо в това отношение са числата и буквите. А когато кръстим детето и му дадем име, ние го зареждаме с определена енергия и залагаме определена информация. Тази енергия и информация се съдържа в съответните букви и цифри, а по този начин се предопределя неговата съдба.

В българската азбука буквите се разделят на три типа, според тяхната вибрация.

1 тип – Букви с много силна вибрация – това са А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, И

Тези букви със силна вибрация определят принципите ни и действат през целия живот. Колкото повече букви от тези има в името, толкова по-заредено с енергия ще е детето

2 тип – букви, поддържащи силата ни и изграждащи нашия духовен свят – това са Ж, Й, К, Л, М, Н, О, П, Щ, Р.

3 тип – букви, свързани с физическото ни здраве и постижения – това са С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.

 

Преобладаващи гласни букви в името и тяхното значение:

А – Амбиция, воля, енергия. Много букви А в името – критичност, цинизъм, деспотичност.

Е –Буквата е символизира активност, промени, душевни вълнения. Много Е в името предполага нестабилност и разточителност.

И – Интензивна, хуманна натура, жизнена енергия. Типично е движение нагоре и надолу, както и редуване на величие и падение. Много И в името означава сензитивност.

О – Концентрация, воля, равновесие. Успехи в изкуството и несигурност в брака. Много в името О може да доведе, както то инертност, така и до упоритост.

Ъ – Интуитивност, стремеж към успех и изява. Преобладаваща буква И в името символизира склонност към колебливост, интерес към педагогически дейности.

Какво мислите?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Манекенка отправи остри думи към Черната Златка!

На Йордановден една от най-пищните традиции е мъжкото хоро в Калофер, родният град на Христо Ботев